CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH DOANH BƯỚC 01

Tài liệu 01: Video định hướng tư duy kinh doanh

Click to play

Tài liệu 02: Ebook "Doanh nghiệp thế kỷ 21"

Tài liệu 03: CD - Perfect Business (Robert Kiyosaky)

Tài liệu 04: CD - The Why (Bill Britt)

Sau khi xem xong 04 tài liệu ở trên, bạn hãy nhấp vào nút "LÀM BÀI THU HOẠCH" bên dưới để hoàn tất bước 01 trước khi gặp gỡ chúng tôi ở bước kế tiếp

© Copyright 2022, All Rights Reserved  |  Powered by TT Global Group | Fone/Zalo: 0932.658.966 | FB: Võ Minh Thuận