Sponsoring & Recruiting

Categories: Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
Course Info
Curriculum

About Course

30 ngày làm chủ kỹ năng tuyển dụng những cộng sự chất lượng Tuyển dụng là bí mật để bạn thành công rực rỡ trong ngành kinh doanh theo mạng Hãy tập trung nhiều năng lượng và luôn phát triển nội lực để thu hút nhiều người chất lượng đến với mình

Course Curriculum

CHUẨN BỊ: CHUẨN BỊ ĐỂ BẢO TRỢ THÀNH CÔNG

 • Bài học 01: Quy trình bảo trợ Process
  12:49
 • Bài học 02: Quy trình bảo trợ Kinh doanh Online (KOL)
  6:04
 • Bài học 03: Quy trình chat bảo trợ danh sách AB
  37:29
 • Bài học 04: Sức mạnh của mục tiêu và ước mơ
  32:35
 • Bài học 05: Định hướng và lộ trình phát triển kinh doanh
  40:05
 • BÀI THỰC HÀNH 01: Tham gia nhóm Bảo Trợ & KOL
 • BÀI THỰC HÀNH 02: Lập danh sách 200-300 ứng viên tiềm năng
 • BÀI THỰC HÀNH 03: Lập trình phím tắt để chat bảo trợ
 • BÀI THỰC HÀNH 04: Xây dựng bảng mục tiêu và ước mơ

TUẦN 01: KHỞI ĐỘNG BẢO TRỢ

 • Bài học 01: 03 nguyên tắc quan trọng khi bảo trợ trên mạng xã hội
  00:00:00
 • BÀI THỰC HÀNH 01: Book lịch thực hành chat bảo trợ với người cố vấn
 • BÀI THỰC HÀNH 02: Tạo profile Facebook, và Linkedin để bảo trợ
  00:00:00
 • BÀI THỰC HÀNH 03: Chat bảo trợ hàng ngày
 • BÀI THỰC HÀNH 04: Kết bạn mới trên mạng xã hội
 • BÀI THỰC HÀNH 05: Post bài và tăng tương tác hàng ngày
  00:00:00
 • BÀI THỰC HÀNH 06: Daily Action cùng nhóm
 • BÀI THỰC HÀNH 07: Cập nhật tiến độ với người cố vấn

TUẦN 02: LÀM QUEN BẢO TRỢ

 • Bài học 01: Xây dựng thương hiệu và nâng cấp mối quan hệ bền vững
  00:00:00
 • BÀI THỰC HÀNH 01: Chat bảo trợ hàng ngày
 • BÀI THỰC HÀNH 02: Kết bạn mới trên mạng xã hội
 • BÀI THỰC HÀNH 03: Post bài và tăng tương tác hàng ngày
 • BÀI THỰC HÀNH 04: Daily Action cùng nhóm
 • BÀI THỰC HÀNH 05: Theo người cố vấn làm bảo trợ
  00:00:00
 • BÀI THỰC HÀNH 06: Cập nhật tiến độ với người cố vấn

TUẦN 03: TĂNG TỐC BẢO TRỢ

 • Bài học 01: Doanh nhân sử dụng mạng xã hội như thế nào
  00:00:00
 • Bài học 02: Cách viết content để làm nội dung hiệu quả
  00:00:00
 • BÀI THỰC HÀNH 01: Chat bảo trợ hàng ngày
 • BÀI THỰC HÀNH 02: Kết bạn mới trên mạng xã hội
 • BÀI THỰC HÀNH 03: Post bài và tăng tương tác hàng ngày
 • BÀI THỰC HÀNH 04: Daily Action cùng nhóm
 • BÀI THỰC HÀNH 05: Theo người cố vấn làm bảo trợ
  00:00:00
 • BÀI THỰC HÀNH 06: Cập nhật tiến độ với người cố vấn

TUẦN 04: LÀM CHỦ BẢO TRỢ

 • Bài học 01: The Secret of Sponsoring Up
  00:00:00
 • BÀI THỰC HÀNH 01: Chat bảo trợ hàng ngày
 • BÀI THỰC HÀNH 02: Kết bạn mới trên mạng xã hội
 • BÀI THỰC HÀNH 03: Post bài và tăng tương tác hàng ngày
 • BÀI THỰC HÀNH 04: Daily Action cùng nhóm
 • BÀI THỰC HÀNH 05: Theo người cố vấn làm bảo trợ
  00:00:00
 • BÀI THỰC HÀNH 06: Tham gia nhóm WAM
  00:00:00
 • BÀI THỰC HÀNH 07: Làm chủ MG1, MG2, FU
 • BÀI THỰC HÀNH 08: Cập nhật tiến độ với người cố vấn
Free
Free access this course