Mentoring & Coaching

Categories: Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media
Course Info
Curriculum

About Course

Chương trình sẽ giúp bạn làm chủ tất cả kỹ năng để bắt đầu, hướng dẫn, dẫn dắt, coaching, mentoring một thành viên mới. Để thành viên mới được khởi động đúng cách, sớm tạo ra kết quả và phát triển bền vững Trong quá trình ứng dụng nội dung khóa học để dẫn dắt thành viên mới, anh chị em hãy làm việc chặt chẽ với người cố vấn của mình như hình với bóng, cập nhật tiến độ của team hàng ngày với người cố vấn. Đặc biệt, phải nói chuyện hàng ngày với người cố vấn về…
Chương trình sẽ giúp bạn làm chủ tất cả kỹ năng để bắt đầu, hướng dẫn, dẫn dắt, coaching, mentoring một thành viên mới. Để thành viên mới được khởi động đúng cách, sớm tạo ra kết quả và phát triển bền vững Trong quá trình ứng dụng nội dung khóa học để dẫn dắt thành viên mới, anh chị em hãy làm việc chặt chẽ với người cố vấn của mình như hình với bóng, cập nhật tiến độ của team hàng ngày với người cố vấn. Đặc biệt, phải nói chuyện hàng ngày với người cố vấn về tình hình đội nhóm, và các dự định của chúng ta trong quá trình phát triển đội nhóm Luôn giữ tâm thế lắng nghe, học hỏi, và sẵn sàng đề ra những phương án và bàn bạc thống nhất với cố vấn trước khi áp dụng cho đội nhóm

Course Curriculum

PHẦN 01: LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ DẪN DẮT THÀNH VIÊN MỚI

 • Bài học 01: Các lộ trình dẫn dắt thành viên mới
  20:32
 • Bài học 02: Quy trình mẫu dẫn dắt một NPP mới
  27:17
 • Bài học 03: Tổ chức các nhóm thông tin và tương tác dẫn dắt
  22:57

PHẦN 02: TÂM THÁI NGƯỜI CỐ VẤN

 • Bài học 01: Thay đổi mình rồi thay đổi người
  21:45
 • Bài học 02: Giúp người là giúp chính mình
  20:58
 • Bài học 03: Xây dựng con người, con người xây dựng kinh doanh cùng bạn
  15:35

PHẦN 03: NGUYÊN TẮC DẪN DẮT THÀNH CÔNG

 • Bài học 01: 04 tiêu chuẩn để bảo trợ thành công một người
  8:37
 • Bài học 02: 06 kiểu NPP thường gặp
  7:04
 • Bài học 03: Các lỗi trong quá trình dẫn dắt một thành viên mới
  11:13
 • Bài học 04: Nguyên tắt dẫn dắt thành công 1, 2, 3, 4
  14:57
 • Bài học 05: Chiến lược kích hoạt mong muốn ở NPP mới
  17:11
 • Bài học 06: Chiến lược xây dựng niềm tin ở NPP mới
  19:45
 • Bài học 07: Chiến lược kích hoạt “có thể” ở NPP mới
  13:04

PHẦN 04: CÁC KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA MỘT NGƯỜI CỐ VẤN

 • Bài học 01: Xây dựng mối quan hệ
  42:40
 • Bài học 02: Làm việc với người cố vấn
  00:37:00
 • Bài học 03: Giới thiệu đề cao người cố vấn và quảng bá sự kiện
  00:23:00
 • Bài học 04: Sử dụng sức mạnh người cố vấn và HTHL
  00:43:00
 • Bài học 05: Quan sát, lắng nghe, học hỏi và sao chép
 • Bài học 06: Thông tin liên lạc và giới thiệu ứng xử trong hệ thống
 • Bài học 07: Gameplan và thiết lập mục tiêu
 • Bài học 08: Kèm cặp và đào tạo NPP
 • Bài học 09: Hãy đi bằng đôi chân của NPP
 • Bài học 10: Làm việc với con người: tin tưởng, ghi nhận, động viên, khích lệ, xử lý vấn đề, xử lý xung đột, …
 • Bài học 11: Xây dựng con người, xây dựng lãnh đạo
 • Bài học 12: Học trò giỏi và lãnh đạo giỏi
 • Bài học 13: Tổ chức và quản lý công việc
 • Bài học 14: Thuyết trình tự tin thuyết phục
 • Bài học 15: Kỹ năng coaching & Mentoring
 • Bài học 16: Kỹ năng tự học
This course is full right now. We limit the number of students to create an optimized and productive group dynamic.