Chúng ta có:

✅5% hiểu biết về cuộc sống xung quanh

✅3% hiểu về chuyên môn của bản thân ở cấp độ chuyên gia

✅10% biết cái mà bản thân không cần biết

❎Và 82% còn lại không biết gì về thế giới xung quanh

Và bất hạnh lớn nhất là chúng ta không biết mình không biết 82% này, mà lúc nào cũng tưởng mình đã biết

Nên “TÔI BIẾT RỒI” đang là rào cản, dần đánh mất mọi cơ hội học tập, phát triển thăng tiến trong cuộc đời mỗi chúng ta

By admin