Cùng một hiện tượng, nhưng mỗi người có cách phản ứng/đối ứng khác nhau, nó quyết định bởi KHUÔN MẪU mà họ được hình hài trong quá khứ

1. GIAI ĐOẠN 1: 0 – 7 TUỔI (GIAI ĐOẠN ĐÓNG DẤU):

Tâm thức đứa trẻ như tờ giấy trắng, mọi hành vi, thói quen, cách ứng xử của gia đình, môi trường xung quanh đều đóng dấu hết vào tờ giấy trắng đó

Nếu đứa bé may mắn sống trong môi trường có nhiều “con dấu tích cực, thiện lành”, thì sẽ được nhận những dấu ấn tích cực, thiện lành và ngược lại

Giai đoạn này không có bất kỳ sự SÀN LỌC nào từ tâm trí của trẻ, có bao nhiêu dữ liệu là tâm thức nhận nhận và nhận hết (được đóng dấu)

2. GIAI ĐOẠN 2: 7 – 14 TUỔI (GIAI ĐOẠN BẮT CHƯỚC):

Trẻ có một số trải nghiệm nhất định và có dữ kiện cơ sở được lưu trữ trong tiềm thức

Và chúng bắt đầu bắt chước mọi hành vi, ngôn ngữ, sự kiện, hiện tượng mà chúng chứng kiến từ cha mẹ, gia đình, những người xung quanh và từ những trải nghiệm thực tế của chúng

Rất khó ngăn cản con trẻ bắt trước từ môi trường xung quanh, chúng ta chỉ được chọn môi trường tốt cho con bắt chước

Tuy nhiên, con trẻ bị ảnh hưởng rất lớn từ suy nghĩ, ngôn ngữ, hành vi của bố mẹ và gia đình, nên sau này con “thành hay hư” là hoàn toàn do bố mẹ (chứ không đổ thừa cho xã hội)

“Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình” là ở giai đoạn này

Giai đoạn này tiếp nối giai đoạn 1 để khắc sâu nhân cách của chúng, nếu sống trong môi trường tích cực tử tế, chúng sẽ trở thành con người tích cực tử tế và dễ thành công cho những giai đoạn sau này và ngược lại

3. GIAI ĐOẠN 3: 14 – 21 TUỔI (GIAI ĐOẠN HÒA NHẬP):

Con ở tuổi vị thành niên, chúng có xu hướng tìm nhóm bạn cùng suy nghĩ, hành vi, sở thích và tính cách với chúng

Bởi lẻ cơ thể con người có cơ chế tự bảo vệ và muốn được an toàn, nên chúng ta thường thích chơi với những người cùng tần số tính cách để có cảm giác an toàn

Nếu tính cách con thuộc típ người nhút nhác, tự ti, hay nóng giận (đã hình thành ở giai đoạn 1, 2) thì ở giai đoạn này chúng thích tìm bạn nhút nhát, tự tin, hay nóng giận mà chơi

Nếu ở giai đoạn 1, 2, chúng được dung bồi nhân cách tự tin, tử tế, thiện lương, … thì ở giai đoạn này, chúng thích tìm những người bạn tự tin, tử tế, thiện lương chơi cùng

Như vậy, giai đoạn 1, 2 ảnh hưởng vô cùng lớn tới cuộc đời của trẻ, vì giai đoạn 3 cũng sẽ quyết định chúng trở thành người thứ 6 trong nhóm 6 người bạn mà chúng thường chơi cùng

4. GIAI ĐOẠN 4: 21 – 35 TUỔI (GIAI ĐOẠN THỂ HIỆN VÀ TRƯỞNG THÀNH)

Một khuôn mẫu nhân cách đã được tạc đúc hoàn tất, đây là sản phẩm hoàn chỉnh của một con người.

Mọi ứng xử tự tin, đềm đạm, khiêm tốn, tử tế, thiện lương, khéo léo,… đều được biểu hiện trong mọi suy nghĩ, lời nói và cách ứng xử của chúng ta

Nên nó quyết định hoàn toàn vào sự thành công hay thất bại của chúng ta

….. Vì hành vi chúng ta được thực hiện theo các KHUÔN MẪU đã được tạt đúc ở các giai đoạn trước

Vậy có thể thay đổi các KHUÔN MẪU đã đúc sai trước đây không ? Và làm thế nào để thay đổi những KHUÔN MẪU này ?

Những bài sắp tới tôi sẽ chia sẻ về cách thay đổi vô cùng vi diệu này bằng NLP và xóa tan bức màn vô minh để ta chạm tới tờ giấy trắng bản thể của chính mình

By admin