Tiềm thức trong não bộ xử lý thông tin với tốc độ 134 bit/s

Các sự kiện ở môi trường bên ngoài (kinh tế suy thoái, mất việc, giảm lương, gia đình bất hòa, có hợp đồng mới, kinh doanh phát triển, nhân sự phát triển…) đi vào não bộ thông qua 5 giác quan với tốc độ 2 triệu bit/s

Như vậy có sự chênh lệch rất lớn giữa lượng thông tin từ bên ngoài và khả năng xử lý bên trong của não bộ mà nó vẫn không phải quá tải bởi vì não bộ luôn có NHỮNG BỘ LỌC

1. BỘ LỌC CHÍNH CÓ CHỨC NĂNG:

XÓA BỎ: bỏ đi những thông tin mà nó không cần

BÓP MÉO: nó so sánh với những gì được lưu trữ trong tiềm thức và đưa ra kết luận thiếu dữ liệu nên bị bóp méo

KHÁI QUÁT HÓA: cứ thấy thông tin nào na ná với những gì có trong tiềm thức, nó cho rằng nó chính là cái đó, được gọi là KHÁI QUÁT HÓA hay TÔI BIẾT RỒI

2. BỘ LỌC PHỤ

Tùy vào tình trạng và bối cảnh khác nhau, não bộ sẽ lọc thông tin xử lý khác nhau: bối cảnh thời gian, không gian, năng lượng, vấn đề, ngôn ngữ, trải nghiệm, ký ức, tính cách,….

Sau khi thông tin được lọc, nó sẽ kết hợp với tình trạng THỂ LÝ (trạng thái vật lý của cơ thể) sẽ tạo ra TRẠNG THÁI CẢM XÚC của chúng ta

Từ TRẠNG THÁI CẢM XÚC này, kết hợp với năng lực, trình độ sẽ hình thành HÀNH VI của mỗi chúng ta

Ví dụ 1: với một người đang bị mất việc, thông tin lọc cuối cùng là không có việc làm, nếu thể lý uể oải, thì trạng thái cảm xúc sẽ là chán nản, và hành vi sẽ là ĐI UỐNG RƯỢU giải sầu, hoặc ngồi ở nhà tự kỹ

Ví dụ 2: cũng người mất việc ở trên, nếu tích cực tập thể dục, giao tiếp với mọi người, thể lý cân bằng sản khoái, sẽ tạo ra trạng thái cảm xúc cầu tiến, và hành vi là ĐI TÌM VIỆC MỚI, hoặc học tập cái mới nâng cao năng lực và tìm cơ hội mới tốt hơn

MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG: SỰ KIỆN BÊN NGOÀI ==> NGŨ QUAN ==> BỘ LỌC (NÃO | TIỀM THỨC) + THỂ LÝ ==> TRẠNG THÁI CẢM XÚC + NĂNG LỰC/TRÌNH ĐỘ ==> HÀNH VI

Như vậy, những gì được lập trình trước đây trong não bộ (bộ nhớ/tiềm thức), đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình lọc và tiếp nhận thông tin cũng như HÀNH VI của mỗi người chúng ta

Bộ nhớ tích cực sẽ cho ra HÀNH VI tích cực và ngược lại

Muốn có kết quả mới, cần phải có một bộ nhớ mới

By admin