Mọi kết quả / thành tựu trong cuộc sống đến từ TƯ DUY (SỰ LỰA CHỌN), năng lực, mối quan hệ và độ uy tín của ta. Đây được gọi là hệ giá trị được biểu hiện ở thực tế

Tuy nhiên, hệ giá trị này chỉ được hình hài khi chúng ta HÀNH ĐỘNG đủ nhiều trong một thời gian đủ dài và lặp đi lặp lại liên tục

Điều gì khiến người này hành động mạnh mẽ, người kia lại không dám hành động ?

Đó là CẢM XÚC do SUY NGHĨ tạo ra, suy nghĩ hướng kết quả sẽ tạo ra cảm xúc phấn khích tích cực khiến hành động mạnh mẽ và ngược lại

Thứ gì chỉ đạo SUY NGHĨ của chúng ta ?

Đó là NIỀM TIN (NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG QUÁ KHỨ) được lưu trữ trong tiềm thức, khi bạn tin bạn làm được, bạn sẽ suy nghĩ ra giải pháp để hành động tích cực, và ngược lại

Như vậy, mọi thành tựu trong cuộc sống của chúng ta được quyết định bởi HỆ NIỀM TIN / HỆ GIÁ TRỊ bên trong của chúng ta

Vậy NIỀM TIN được hình thành như thế nào ? Làm sao để thay đổi được niềm tin một cách có định hướng ? Những bài viết tới tôi sẽ phân tích rất chi tiết về quá trình này

By admin